Termeni si Conditii

Incepand cu data de 25 mai 2018, SC Locativserv SRL aplica prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SC Locativserv SRL va informeaza de preocuparea permanenta privind protectia datelor personale ale utilizatorilor (nume, CNP, adresa, numere de telefon, semnatura, adrese de e-mail), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in ceea ce priveste protejarea si securitatea informatiilor.

Avand in vedere faptul ca la incheierea contractelor de inchiriere pentru locuintele ANL sau ale Municipiului Piatra Neamt, la incheierea contractelor de prestari servicii tehnice, la emiterea duplicatelor contractelor de vanzare-cumparare a imobilelor, la eliberarea adeverintelor grupa a II-a si sporuri sunt necesare date cu caracter personal, societatea se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor, in numele si pe seama sa si exclusiv in legatura cu executarea acestora.

Astfel, precizam ca datele personale ale utilizatorilor pot fi utilizate de catre SC Locativserv SRL pentru transmiterea facturilor sau a listelor de plata, colectarea creantelor legate de acestea, solutionarea solicitarilor chiriasilor, transmiterea corespondentei, informari prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin posta despre actiunile noastre.

Pe toata durata contractului incheiat cu SC Locativserv SRL si doar pentru respectarea prevederilor acestuia, comunicam date catre: instante judecatoresti, autoritati publice locale/centrale, cabinete notariale, doar la cererea expresa a acestora.

Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a a cestor date, in vigoare de la data de 25 mai 2018, confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

In plus, din 25 mai 2018, daca aveti sesizari, reclamatii sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale, va puteti adresa responsabilului pentru protectia datelor la adresa locativserv.piatra.neamt@gmail.com. Plangeri referitoare la prelucrarae datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.