Raport de evaluare a implementarii Legii 544 2001 in anul 2016