Prezentare Societatea Locativserv S.R.L. Piatra Neamt

S.C. Locativserv S.R.L. este o societate infiintata in anul 2008 in baza Legii nr. 31/1990,

Legea societatilor comerciale, avand ca asociat majoritar Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt precum si societatile Urban S.A si Publiserv S.R.L.

Sediul societatii este in Piatra Neamt, str. Cuejdi nr. 1B, et.3, cladirea Mall Forum Center.

Obiectul principal de activitate al societatii este:

 •  administrare a imobilelor, pe baza de tarife si contract;
 •  intretinere, exploatare , service, RSTVI,administrare centralelor termice;
 •  intretinerea, exploatarea si administrare Complexului Comercial Mall Forum Center
Cine suntem?

Suntem una dintre putinele societati cu acest profil din judetul Neamt, şi dorim sa obţinem performanţe operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o societate competitivă pe piaţa serviciilor de administrare a imobilelor precum si a celorlalte servicii pe care le prestam.

SERVICII

Conform Organigramei personalul societăţii se compune din 27 de salariati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata. Cu acest personal se asigura urmatoarele servicii :

 • Intocmirea contractelor chiriasilor, conform repartitiilor ;
 • Repartizare facturi furnizori si întocmire liste de plată ;
 • Ținerea evidenţei contabile a asociaţiei ;
 • Încasări contravaloare intretinere  şi plăţi facturi  la furnizorii de utilităţi
 • Urmărirea contractelor cu furnizorii ;
 • Alte activităţi de administrare, conform L 230/2007 si H.G 1588/2007;
 • Activitate juridică: consiliere, infiintari asociatii de proprietari, acţionarea în judecată   a debitorilor, legalizari si investiri cu formula executorie, executare silită;
 • Realizare lucrari instalatii sanitare, constatare defecţiuni la instalaţiile de apa si canal si reparatii ale acestora;
 • Service, reparatii si intretinere  fantani arteziene, cismele,sisteme de irigatii ;
 • Servicii RSTVI,supraveghere si verificare tehnica in utilizarea echipamentelor din domeniul ISCIR(centrale termice, cazane apa calda, ascensoare, scari rulante si alte echipamente de ridicat si instalatii sub presiune)
 • Realizare lucrari de instalatii termice de incalzire ,service , intretinere si reparatii ;
 • Administrare si intretinerea cladirii Mall Forum Center ;

Pentru prestarea serviciilor de exploatare, service intretinere si reparatii a echipamentelor societatea noastra este autorizata ISCIR pentru desfasurarea (incusiv la terti) a urmatoarelor activitati:

-instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice si punere in functiune a cazanelor de apa calda, Pmax+400kw.

-verificare,reparare si reglare dispozitive de siguranta cu Pmax =10 bar,si Dn max =50mm.

-activitati de supraveghere tehnica in utilizarea instalatiilor\echipamentelor ce intra sub incidenta ISCIR;

Va putem ajuta? Contactati acum un consultant!