ASOCIATII DE PROPRIETARI

OFERTA PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE ASOCIATII DE PROPRIETARI

Prestarile in baza contractului de administrare constau in:
 • repartizare facturi furnizori;
 • întocmirea lunară a listelor de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările în vigoare, după preluarea facturilor de utilități, a indexurilor consumurilor individuale și a altor informații care pot fi folosite;
 • verificarea citirii apometrelor generale, când este cazul;
 • evidența apometrelor secundare;
 • ținerea evidenței contabile a asociației;
 • activitate de casierie – încasarea periodic, dupa un program stabilit și în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuție a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociației precum și a altor venituri cuvenite asociației de proprietari;
 • elaborarea statelor de plată pentru angajații asociației de proprietari;
 • depunerea online cu semnatură electronică a declarațiilor fiscale pentru angajații asociației de proprietari;
 • în limitele fondurilor disponibile, ne ocupam de plata furnizorilor de servicii și utilități ai asociației.
 • relația cu banca – ne ocupam de păstrarea relațiilor cu banca la care asociația are cont deschis, în special pentru depuneri de numerar și ridicări extrase;
 • relația cu diverși furnizori – ne ocupăm de păstrarea relațiilor cu furnizorii de servicii sau utilități pe care îi are asociația. Pentru fiecare furnizor de utilități se creează o fișa de furnizor unde sunt evidențiate facturile primite și plățile aferente;
 • rezolvarea altor probleme impuse de legislația în vigoare sau solicitate de asociații de proprietari – se poate întâmpla să fie nevoie de rezolvarea unor probleme de natura administrativă atipice, care nu pot fi luate în calcul la momentul semnării contractului dar, cand apar, le rezolam;
 • asigurarea legăturii prin salariații locativserv cu proprietarii de apartamente, cu președintele și comitetul asocialției de proprietari;
 • urmărirea contractelor cu furnizorii;
 • activitate juridică: consiliere, înființări asociații de proprietari, acționarea în judecată a proprietarilor cu debite restante, legalizări, învestiri cu formulă executorie, executare silită. Asociația de proprietari este o formă juridică de organizare și reprezentare a intereselor proprietarilor unui imobil. Legile in vigoare au oferit anumite avantaje acestei forme de organizare:

a) scutire de la plata taxei de timbru în cazul acțiunilor în instanță împotriva datornicilor din cadrul asociației.

b) statutul de persoană fizică autorizată ce îi conferă drepturi depline în raport cu orice instituție de stat publică sau privată;

c) scutire de la plata TVA a activităților desfașurate de asociație.

 • servicii de cenzorat;
 • constatarea defecțiunilor la instalațiile de utilități;
 • evidență fonduri constituite în cadrul asociației;
 • alte activități de administrare conform Legii 230/2007 și HG 1588/2007.

CERERE SCADERE PERSOANE

DESCARCA ACUM!
pdf-icon