INFORMATII SALA POLIVALENTA

 • 0740 194 486 / 0745 346 166

INFORMATII MALL FORUM CENTER

 • 0732 414 438

Administram cele peste 1700 de imobile propietatea Municipiului Piatra Neamt, Administram peste 70 de Asociatii de proprietari, Administram Mall Forum Center si Sala Polivalenta Piatra Neamt, Oferim servicii RSVTI.

Servicii

Conform Organigramei personalul societăţii se compune din 26 de salariati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata. Cu acest personal se asigura urmatoarele servicii :

 • Intocmirea contractelor chiriasilor, conform repartitiilor ;
 • Repartizare facturi furnizori si întocmire liste de plată ;
 • Ținerea evidenţei contabile a asociaţiei ;
 • Încasări contravaloare intretinere  şi plăţi facturi  la furnizorii de utilităţi
 • Urmărirea contractelor cu furnizorii ;
 • Alte activităţi de administrare, conform L 230/2007 si H.G 1588/2007;
 • Activitate juridică: consiliere, infiintari asociatii de proprietari, acţionarea în judecată   a debitorilor, legalizari si executare silită;
 • Realizare lucrari instalatii sanitare, constatare defecţiuni la instalaţiile de apa si canal si reparatii ale acestora ;
 • Alte activităţi de administrare, conform H.G 1588/2007 şi L230/2007.
 • Service, reparatii si intretinere  fantani arteziene, cismele,sisteme de irigatii ;
 • Servicii RSTVI,supraveghere si verificare tehnica in utilizarea echipamentelor din domeniul ISCIR(centrale termice, cazane apa calda, ascensoare, scari rulante si alte echipamente de ridicat si instalatii sub presiune)
 • Realizare lucrari de instalatii termice de incalzire ,service , intretinere si reparatii ;
 • Administrare si intretinerea cladirii Mall Forum Center ;
 • Administrarea  si intretinerea salii Polivalente a Municipiului Piatra Neamt;